094/601 707

 museumvd@mail.bg

3700 Видин

ул.“Цар Симеон Велики” 13

Бронзова пластика

0%

  1949г., античен град Рациария при с. Арчар. Бронзова фигура.

  Фортуна-Изис, богинята е изобразена с атрибутите на египетската богиня Изида, дрехата й се покрива с каноничното облекло на римската Фортуна. 2в. сл.Хр. вероятно местно производство.

  Бронзова пластика

  0%

   1963 г., с. Държаница. Бронзова фигура.

   Ерос (Амур) Харпократ и Психе – представен е тичащ с полуотворена от умора уста и разширени очи. Крилете са прибрани, къси и схематични. Богът е представен в ранна детска възраст, в дясната ръка държи за крилете птица, а в лявата вероятно е носел запален факел. Изображението на птицата символизира едновременно душата на покойника и Психе – съпругата на Ерос осъдена никога да не го види. Местно производство – 2,3 в.

   Бронзова пластика

   0%

    1973 г., с. Държаница близо римските гробници. Каменна пластика.

    Портретно изображение на юноша с късо подстригана на венец коса покрито с шапка. Вероятна интерпретация на олимпийският бог Ганимед. Главата може да се приеме като фрагмент на копие от статуарна група, вероятно от местно светилище или домашен олтар. Датировка 2 в.

    Бронзова пластика

    0%

     1944 г., антична крепост при с. Подгоре. Бронзова фигура.

     Бог на плодородието – Приап, изобразяван с крина, кошница или рог с плодове и едър фалос, син на Афродита и Дионис. Култа към Приап получава широко разпространение след времето на Александър Македонски. Римлянита го почитали като бог на всяко зараждащо се начало. Устройваните в негова чест тържества се превръщали в необуздани веселия и игри. Статуята е датирана към 2в., вероятно местно производство.

     Бронзова пластика

     0%

      1956 г., античен град Бонония. Бронзова статуя.

      Херакъл – представен с рог на изобилието в дясната ръка и преметната лъвска кожа в лявата ръка. С неособено техническо изпълнение, датировка 3 в.

      Бронзова пластика

      0%

       1973 г., землище на с. Тополовец. Бронзова фигура.

       Хермес (Меркурий) – богът е представен в детска възраст с петасос на главата. В дясната ръка носи кесия, а в лявата вероятно е бил кадуцеят. Лицето е с детски заоблени страни, кръгли замислени очи и малка уста с гъста коса обхващаща челото.

       Бронзова пластика

       0%

        1959 г., античен град Рациария при с. Арчар. Бронзова апликация.

        Маска на Пан представено с едро месесто лице, широк нос, подпухнали очи и нарязано от бръчки чело, с къси рогчета и остри уши. Владетел на веселието и виното, син на Хермес и Дриопа. Вероятна датировка 2 в.

        Бронзова пластика

        0%

         1973 г., с. Държаница близо римските гробници. Каменна пластика.

         Портретно изображение на юноша с късо подстригана на венец коса покрито с шапка. Вероятна интерпретация на олимпийският бог Ганимед. Главата може да се приеме като фрагмент на копие от статуарна група, вероятно от местно светилище или домашен олтар. Датировка 2 в.

         Бронзова пластика

         0%

          1970 г., античен град Рациария при с. Арчар. Бронзова апликация.

          Юпитер Амон – представен с дълга и буйна брада, от която се подават характерните овчи уши и завити рога. Косата е обхваната от тясна декорирана диадема, очите инкрустирани със сребро. В римския пантеон египетският бог Амон се синкретизирал с Юпитер, датировка – края на 2 в.