094/601 707

 museumvd@mail.bg

3700 Видин

ул.“Цар Симеон Велики” 13

Каменна пластика

1955 г., с. Ясен, местност Унио Алба. Варовиков модел на жертвеник

Правоъгълна форма с профилирани рамки, на лицевата страна е изобразена мъжка фигура с неясен предмет в дясната ръка. Изображението е схематично, релефа е плосък, очите и гърдите са предадени с дупки, вероятно изображение на Зевс.

Каменна пластика

1944 г., неизвестно местонахождение от Видинска област. Варовикова скулптура.

Херакъл – фигурата се отличава с характерните атлетични форми и мускулатура. С изразена гънка в долната част на стомаха, присъща на атлетите. От запазеното не се откриват данни за атрибутите. Датировка – 2,3 в.

Каменна пластика

1973 г., землище на с. Държаница. Бронзова фигура

Орел от едрозърнест пясъчник. Птицата е изобразена с полуприбрани като при кацане криле, очите са едри, стилизирани дълбоко изрязани и подредени пера. Орела е символ на силата, безсмъртието и космогонията – едно от най-почитаните животни. Позата на орела показва, че е елемент от голяма скулптурна композиция произведена през римската епоха в местно ателие.