094/601 707

 museumvd@mail.bg

3700 Видин

ул.“Цар Симеон Велики” 13

Глинен съд

1981г.глинено съдче

малко глинено съдче с една дръжка , много богато украшено. Има следи от инкрустация с бяла паста. С култово предназначение. Късна бронзова епоха

Глинен съд

глинено съдче

глине съд с две успоредно разположени дръжки започващи малко под устиети и се съединяват към съда при устието. Богато украшен с вълнообразни елементи по дръжките също има вълнообразна линия, дръжките са високо над устието. По съда се забелязват следи от инкрустация. Късна бронзова епоха.

 

 

Глинен съд

1983г. Селише от КБЕ с. Балей глинен съд

глине съд с две успоредно разположени дръжки започващи от най-широката част на съда и се съединяват към съда при устието. Богато украшен с вълнообразни триъгълни елементи. По съда се забелязват следи от инкрустация. Късна бронзова епоха.