094/601 707

 museumvd@mail.bg

3700 Видин

ул.“Цар Симеон Велики” 13

Глинен съд

2015г., с. Балей глинен съд.

Глинен съд , урна от некропола с трупоизгаряне от КБЕи СБЕ от културата на инкрустираната керамика. Съдът е без украса с дълго устие и четри дръжки. Съдът е от Късна Бронзова Епоха.

Глинена пластика

1970 г., неизвестно местонахождение от Видинска област. Теракотена пластика.

Фигура на орел от бежово червена пречистена глина, представляваща орел с разперени криле и глава обърната надясно. Предната част на фигурата е украсена с врязани черти.

Глинен съд

1962 г., с. Арчар. Керамична чашка.

Керамична чаша от светлокафява глина без дръжка с високо тясностолче, оформена релефно като човешка глава. Образа е коимичен, силно изразени вежди, нос и уста.