094/601 707

 museumvd@mail.bg

3700 Видин

ул.“Цар Симеон Велики” 13

Глинен съд

1974г. с.Ново село.глинено съдче

Малко глинено съдче с една дръжка , много богато украшено. Няма следи от инкрустация с бяла паста, но вероятно е имала. Късна бронзова епоха

Глинен предмет

2015г., с. Балей глинен идол

антропоморфна глинена фигура на стилизирана женска фигура много богато украсена по тялото и полата на фигурата. от некропола с трупоизгаряне от КБЕи СБЕ от културата на инкрустираната керамика.от Късна Бронзова Епоха.

Глинен съд

2015г., с. Балей глинен съд

глинен съд , урна от некропола с трупоизгаряне от КБЕи СБЕ от културата на инкрустираната керамика. Съдът е без украса с дълго устие и четри дръжки. Съдът е от Късна Бронзова Епоха.