094/601 707

 museumvd@mail.bg

3700 Видин

ул.“Цар Симеон Велики” 13

Бронзова пластика

1964г., античен град Рациария при с. Арчар. Бронзова фигура.

Хермес (Меркурий) – богът е представен в юношеска възраст с преметната през рамо плътна връхна дреха (пенула) и петасос на главата. В дясната ръка държи кесия, а в лявата е бил кадуцеят. Датирана е 1, 2 в., местно горномизийско ателие.

Бронзова пластика

1970 г., античен град Рациария при с. Арчар. Бронзова апликация.

Юпитер Амон – представен с дълга и буйна брада, от която се подават характерните овчи уши и завити рога. Косата е обхваната от тясна декорирана диадема, очите инкрустирани със сребро. В римския пантеон египетският бог Амон се синкретизирал с Юпитер, датировка – края на 2 в.

Бронзова пластика

1959 г., античен град Рациария при с. Арчар. Бронзова апликация.

Маска на Пан представено с едро месесто лице, широк нос, подпухнали очи и нарязано от бръчки чело, с къси рогчета и остри уши. Владетел на веселието и виното, син на Хермес и Дриопа. Вероятна датировка 2 в.