094/601 707

 museumvd@mail.bg

3700 Видин

ул.“Цар Симеон Велики” 13

Глинен предмет

1982г. селище от КБЕ при с.Балей глинена фигура.

дрънкалка, глинена фигура на птица, много добре изработена. С богата украса, вероятно с инкрустация.отчупена е главата на фигутката. Късна бронзова епоха.

Глинен предмет

1972г. селище от КБЕ при с.Балей глинен ритон

глинен рог (ритон) с култово предназначение. Късна Бронзова епоха.

Глинен съд

1973г. селище от КБЕ при с.Балей глинено съдче.

малко глинено съдче от сивочерна глина с една дръжка и малко конкавно дъно. много богато украшено. Има следи от инкрустация с бяла паста. Късна бронзова епоха