094/601 707

 museumvd@mail.bg

3700 Видин

ул.“Цар Симеон Велики” 13

Монета

0%

  римска сребърна монета, част от колективна монетна находка, намерена в района на с. Генерал Мариново – Видинска обл. Находката постъпва в музея 1964г.

  сребро, Юлия Домна. IVLIA AVGVSTA ; Бюст на Юлия Домна надясно; тя се омъжила за император Септимий Север /193-211г./ през 173 г. Майка на императорите Каракала и Гета. Била важен съветник на императора Септимий Север. След убийството на Каракала през 217 г. тя решила да се самоубие.

  Монета

  0%

   римска сребърна монета, част от колективна монетна находка, намерена в района на с. Генерал Мариново – Видинска обл. Находката постъпва в музея 1964г.

   сребро, Плаутила – съпруга на император Каракала /211-217г./. PLAVTILLAE AVGVSTAE ; Бюст на Плаутила надясно. Била убита по заповед на Каракала.

   Монета

   0%

    римска сребърна монета, част от колективна монетна находка, намерена в района на с. Генерал Мариново – Видинска обл. Находката постъпва в музея 1964г.

    сребро, император Септимий Север /193-211г./ IMP. CAE. L. SEP. SE/V. PE  Бюст на императора надясно, с лавров венец;

    Монета

    0%

     римска сребърна монета, част от колективна монетна находка, намерена в района на с. Генерал Мариново – Видинска обл. Находката постъпва в музея 1964г.

     Сребро, император Елагабал /218-222г./ IMP. ANTONINVS PIVS AVG ; Бюст на императора надясно, с лавров венец. Неговият период на управление се отличавал с религиозен фанатизъм, с жестокост и кръвополития.

     Монета

     0%

      римска сребърна монета, част от колективна монетна находка, намерена в района на с. Генерал Мариново – Видинска обл. Находката постъпва в музея 1964г.

      сребро, император Гордиан III /238-244г./ IMP. GORDIANVS PIVS FEL. AVG ; Бюст на императора надясно с лавров венец;

      Монета

      0%

       римска сребърна монета, част от колективна монетна находка, намерена в района на с. Генерал Мариново – Видинска обл. Находката постъпва в музея 1964г.

       сребро, император Север Александър /222-235г./ IMP. C. M. AVG. SEV. ALEXAND. AVG ; Бюст на императора надясно с лавров венец.

       Монета

       0%

        римска сребърна монета, част от колективна монетна находка, намерена в района на с. Генерал Мариново – Видинска обл. Находката постъпва в музея 1964г.

        сребро, император Север Александър /222-235г./ IMP. SEV. ALE/XAND. AVG ; Бюст на императора надясно, с лавров венец.

        Монета

        0%

         римска сребърна монета, част от колективна монетна находка, намерена в района на с. Генерал Мариново – Видинска обл. Находката постъпва в музея 1964г.

         сребро, император Септимий Север /193-211г./ SEVERVS PIVS AVG ; Бюст на императора надясно, с лавров венец.

         Метален предмет

         0%

          1970г. неизвестно местонахождение от Видинска област. Амулет

          меден амулет от плоска медна пластина изображчваща стилизирано конче, на гърба на кончето изображение на човешка глава.