094/601 707

 museumvd@mail.bg

3700 Видин

ул.“Цар Симеон Велики” 13

Любомир Лазаров 1930-2000

“Кооператорка”, материал: патиниран гипс, р-ри: 34/50/27 см.

Характерен за епохата на колективизацията образ на млада жена, вперила възторжен поглед в бъдещето. Апотеозен портрет, отразяващ духа на своето време.

юбомир Гуляшки 1939

“Глава на А. Гуляшки”, материал: бронз, р-ри: 35/45/36 см.

Портрет на писателя Андрей Гуляшки, създаден от неговият син Любомир Гуляшки. Андрей Гуляшки е роден в с. Раковица, Видинско. За период от време писателят живее и твори в района на гр. Белоградчик.