094/601 707

 museumvd@mail.bg

3700 Видин

ул.“Цар Симеон Велики” 13

Монета

Римска сребърна монета, част от колективна монетна находка, намерена в района на с. Бело поле – Видинска обл., находката е предадена в музея 1962г.

Сребро, император Гордиан III /238-244г./ IMP. GORDIANVS PIVS FEL. AVG ; Бюст на императора надясно с лъчиста корона. Укриването на монетната находка се свързва най-вече с готските нашествия към империята през III в.

Монета

Римска сребърна монета, част от колективна монетна находка, намерена в района на с. Бело поле – Видинска обл., находката е предадена в музея 1962г.

сребро, Херения Етрусцила – съпруга на император Траян Деций /249-251г./ HER. ETRVSCILIA AVG ; Бюст на Етрусцила надясно

Монета

Римска сребърна монета, част от колективна монетна находка, намерена в района на с. Бело поле – Видинска обл., находката е предадена в музея 1962г.

сребро, Отацилия Севера – съпруга на император Филип Араб /244-249г./. M. OTACIL. SEVERA AVG ; бюст на Отацилия надясно. Укриването на монетната находка се свързва най-вече с готските нашествия към империята през III в.