094/601 707

 museumvd@mail.bg

3700 Видин

ул.“Цар Симеон Велики” 13

Никола Чавдаров

“Глава на Ал. Жендов”, материал: гипс, р-ри: 36/27/33 см.

Портрет на художника Александър Жендов. Портретната характеристика е изразено засилена в стремеж да улови характера на модела.

Христо Симеонов 1921-2007

“Майка”, материал: патиниран гипс, р-ри: 50/27/40 см.

Портретирана е майката на Георги Стоянов – политически затворник. Авторът е роден в с. Макреш, Видинско. В творчеството му широко застъпена е антифашистката тема. Портретът е изграден с обобщени планове и едри насечени форми. Главата е покрита с характерна за времето кърпа (забрадка).

Дона Бояджиева 1911-1975

“Глава на дете”, материал: патиниран гипс, р-ри: 27/31/22 см.

Портрет на малко дете изграден бравурно и с отношение към детайла. Третирането на формата е в духа на академичната традиция.