094/601 707

 museumvd@mail.bg

3700 Видин

ул.“Цар Симеон Велики” 13

Глинена пластика

1098 г., с. Ген.Мариново. Теракотена пластика

Теракота – глава на жена, изработена от глина в розово-кафяв цвят, куха. Лицето е в анфас. Косата е разделена на път.

Глинен съд

1981г.глинено съдче

малко глинено съдче с една дръжка , много богато украшено. Има следи от инкрустация с бяла паста. С култово предназначение. Късна бронзова епоха

Глинен предмет

1958 г., античен град Рациария при с. Арчар,глинена лампа

глинена лампа от червенокафява глина, еднофитилна с релефна рамка в средата на която е изобразена маска на човешко лице.