094/601 707

 museumvd@mail.bg

3700 Видин

ул.“Цар Симеон Велики” 13

Каменна пластика

1955 г., античен град Рациария при с. Арчар. Мраморна скулптура

Кибела – запазена е главата, повредена. Млада жена с поставена на главата висока дъговидна диадема и корона с форма на кула. Гъсти къдрави коси, прибрани в кок на тила. Висококачествена изработка, вероятно внос, датировка края на 1 в.

Каменна пластика

1986 г., с. Дружба, случайна находка при изкопни дейности. Мраморна скулптура

Глава на жена, с овално лице, бадемовидни очи, отчупен нос, коса разделена на път покриваща ушите, вързана отзад. Висококачествена изработка, вероятно внос.

Глинен съд

1962 г., гр. Видин, открита при изкопни дейности

Глинено съдче от бежова глина покрито с червена боя. С ниско столче и силно изпъкнал търбух, широко отворено устие, с една малка дръжка.