094/601 707

 museumvd@mail.bg

3700 Видин

ул.“Цар Симеон Велики” 13

Камено оръдие

1956г. Пещера магура камена брадва

камена брадва изработена от сиво зелена скала, едни от първите оръдия на труда. Работната част е затъпена от използване то и. Ранен неолит

Глинен съд

1973г. селище от КБЕ при с.Балей -глинено съдче.

Малко глинено съдче от сивочерна глина с една дръжка и малко конкавно дъно. много богато украшено. Има следи от инкрустация с бяла паста. Късна бронзова епоха

Глинен съд

1967 г. с. Синаговци- Керамичен съд

Съдче от сивочерна глина – ойнохое, с равно дъно, късо тяло и издълженя шийка. С една канелюрена дръжка.