094/601 707

 museumvd@mail.bg

3700 Видин

ул.“Цар Симеон Велики” 13

Глинен съд

 селище от КБЕ при с.Балей глинено съдче.

глине съд с две успоредно разположени дръжки започващи от най-широката част на съда и се съединяват към съда при устието. Богато украшен с вълнообразни триъгълни елементи. По съда не се забелязват следи от инкрустация, но верочтно е имала таква. Късна бронзова епоха.

Глинен съд

1981г. селище от КБЕ при с.Балей глинен съд

глинен съд , модел на лодка еднодръвка. с култово предназначение. Късна бронзова епоха

Камено оръдие

1956г. Пещера магура камена брадва

камена брадва изработена от сиво зелена скала, едни от първите оръдия на труда. Работната част е затъпена от използване то и. Ранен неолит