094/601 707

 museumvd@mail.bg

3700 Видин

ул.“Цар Симеон Велики” 13

Отворен – Понеделник – Петък 9:00 am – 17:00. 

Отворен –  Събота и Неделя – 09:30 am – 17:00 pm.

За Нас

Историческият музей е един от най-старите научни и културни институти във Видин, важен общественозначим център за съхранение, научна обработка и популяризиране на културно-историческите ценности.

Началото на музейното дело във Видинския край датира от 1910 г., когато е създадено Археологическо дружество и е уредена първата музейна сбирка. След войните от средата на 20-те години на ХХ век археологическото дружество “Бонония” активизира събирателската си дейност и под ръководството на учителя Васил Атанасов урежда експозиция предимно от нумизматични материали и български шевици в сградата на старата турска поща. Мястото на Видинския музей в националната музейна мрежа е утвърдено с успехите му в изграждането на музейните експозиции, структурирането на отделите и постиженията в научноизследователската област. Музеят е с добре изградена и пълноценна структура, съответстваща на неговия общоисторически профил:

 Археология (с раздели “Праистория”, “Античност” и “Средновековие”) – богатата експозиция на отдела е разположена в основно реставрираната сграда на Конака (1977 г.).

 Нумизматика – фондът наброява над 30 хиляди монети.

 Етнография – експозицията се намира  в музея “Кръстатата казарма” от 1969 г.

 Българските земи XV-XIX в. – експозицията е разположена в Конака.

 Нова история

 Най-нова история

 Връзки с обществеността

Библиотечният фонд на музея, наброяващ над 4600 тома, обслужва както музейните специалисти, така и много учреждения, граждани, студенти и ученици. За музейните фондове, съхраняващи над 63 хиляди експоната, се грижат квалифицирани музейни специалисти – историци и филолози.

Дигитална Изложба

Филм

360 Виртуална разходка

3D/2D Експонати